Voor de benoeming tot Erelid komt iemand in aanmerking wegens buitengewone verdiensten voor de club. Leden kunnen iemand voordragen voor het erelidmaatschap. De algemene ledenvergadering beslist uiteindelijk over het toekennen van het erelidmaatschap. De benoeming tot erelid geldt voor het leven.

De club kent de volgende ereleden:


Professor Artur Fischer - Erelid sinds 13 maart 2010

ftcNL01-20102010-182819-DSC04333

 

Artur Fischer erelid

   
© fischertechnikclub NL