Aangeleverd door: Heinz Jansen
Modelinformatie: Het model is ooit al uitgebreid beschreven door Johan Lankheet in clubblad 1999-3 (naar modelidee van Max Buiting), inclusief een fraaie bouwbeschrijving. Maar een model kan altijd verbeterd worden. Heinz maakte daarom zijn variant van de “South-pointing chariot”.
Gepubliceerd in Clubblad: september 2008 (editie 2008-3)

ftcnl-2008-3-SouthPointingChariot.jpg 

Voor de complete bouwbeschrijving, zie het clubblad van september 2008.