Aangeleverd door: Simon Sinn
Modelinformatie: In moderne fabrieken worden producten en pakketten regelmatig op transportbanden vervoerd en gesorteerd. Natuurlijk zijn er verschillende mogelijkheden om zulke banden automatisch te besturen. Met deze bouwbeschrijving maak je kennis met een interessant voorbeeld hiervan. Dit model gebruikt twee transportbanden om kaasballen van een voorraadstation in de kastjes te sorteren. De benodigde onderdelen staan op het overzicht hieronder. Eerst bouw je de kaastransportband naar de 21 bouwfasen op de volgende pagina's. Vervolgens schrijf je een klein programma om het model te besturen.
Gepubliceerd in Clubblad: juni 2008 (editie 2008-2)

ftcnl-2008-2-Kaastransportband Afb 5.jpg 

Voor de complete bouwbeschrijving in CAD, zie het clubblad van juni 2008

   
© fischertechnikclub NL