Aangeleverd door: Max Buiting
Modelinformatie: Max Buiting heeft - voortbordurend op het bouwplaatsvoertuig van dhr Pettera - de voorasconstructie daarvan weer onder handen genomen. Het resultaat is opnieuw een nog betere besturing.
Gepubliceerd in Clubblad: September 2007 (editie 2007-3)

ftcnl-2007-3-vooras-003.psd.jpg

Voor de complete bouwbeschrijving, zie het clubblad van september 2007.

 

 

   
© fischertechnikclub NL