In het Clubblad 2008-4 is een artikel opgenomen over de evolutie van de Control Set. Daarbij wordt ook de nieuwste Control Set van 2008 besproken. De redactie heeft daarbij ten onrechte een correctie aangebracht in de originele kopij. Betreft de zinsnede: "Per ontvanger kun je 1 servo en 3 motoren met twee snelheden (langzaam en hard) aansturen". Dit had moeten zijn: "Per ontvanger kun je 1 servo en 3 motoren met variabele snelheid aansturen".
   
© fischertechnikclub NL