Aangeleverd door: Fritz Roller
Modelinformatie: Gezien op de clubdag in Apeldoorn: een slanke en vernuftige uitvoering van een electrisch bediend handventiel. De basis van de aandrijving is een S-motor die op starre wijze het ventiel omschakelt. Door het toepassen van twee minischakelaars met diodes wordt de motor in de uiterste standen uitgeschakeld.
Gepubliceerd in Clubblad: juni 2005 (2005-2)

Fritz 1.jpg
Fritz Schema.jpg
   
© fischertechnikclub NL