Aangeleverd door: Jan van Pinxteren
Modelinformatie: In het vorige nummer werd de zelfbouw flipflop reeds aangekondigd. Jan van Pinxteren verhaalde in dat nummer over zijn aangepaste MB-Trac model uit de Power Tractors doos. Het model had hij uitgerust met lampen die aangestuurd werden door de IR-ontvanger. Via een druk op de M3-knop van de IR-zender schakelt de flipflop zodat de lampen gaan branden. Met weer een druk op de knop gaan de lampen weer uit.
De flipflop is met ongeveer E 5,50 aan electronica materiaal en wat handigheid heel goed zelf op te bouwen. Er wordt uitgegaan van een gatenraster printplaat, dus het etsen van een printplaat is niet nodig.
Gepubliceerd in Clubblad: september 2004 (2004-3)

FlipFlop van Jan van Pinxteren 2.jpg
 FlipFlop van Jan van Pinxteren 3a.jpg

Voor de complete bouwbeschrijving, zie het clubblad van september 2004.

   
© fischertechnikclub NL