Voor de benoeming tot Erelid komt iemand in aanmerking wegens buitengewone verdiensten voor de club. Leden kunnen iemand voordragen voor het erelidmaatschap. De algemene ledenvergadering beslist uiteindelijk over het toekennen van het erelidmaatschap. De benoeming tot erelid geldt voor het leven.

De club kent/kende de volgende ereleden:


Professor Artur Fischer - Erelid van 13 maart 2010 tot 27 januari 2016 (datum overlijden)

Artur Fischer erelid Artur Fischer Ehrenmitglied
   
ftcNL01-20102010-182819-DSC04333

 Dave Gabeler - Erelid sinds 16 april 2016

Dave Gabeler erelid
   

Dave Gabeler erelid

Dave Gabeler erelid

 


Rob van Baal - Erelid sinds 27 oktober 2018

Dave Gabeler erelid
   

 

 

 


Tim van Velsen  - Erelid sinds 26 oktober 2019

Dave Gabeler erelid
   

 

 

 


Stef Dijkstra  - Erelid sinds 26 oktober 2019

Dave Gabeler erelid
   

 

 
   
© fischertechnikclub NL