Aangeleverd door: Peter Krijnen
Modelinformatie: Deze keer opnieuw van Peter Krijnen een slim programma in Excel. Het gaat om te berekenen hoeveel touw of kabel je kan opwinden op een kabeltrommel van een bepaalde vorm en grootte. Het Excel bestand is te downloaden van onze website, zowel in het Nederlands en als in het Duits.
Gepubliceerd in Clubblad: april 2012 (editie 2012-1)
Download: Netherlands45x30liercalculator.xls
Germany45x30Winden-Kalkulator.xls

liercalculator_xls_klein

 

 

   
© fischertechnikclub NL