Artikelindex


Aangeleverd door: H. van Haaren
Modelinformatie: Een raamwerk draait rond en hierbinnen in draaien twee draaischijven in tegenovergestelde richting, dit door middel van een planeetmechanisme.
Dit is een in een vertikaal vlak draaiend raamwerk, met twéé, binnen dit raamwerk, t.o.v. elkaar tegengestelde draaiende "schijven", loodrecht op dit raamwerk, d.m.v. één enkele aandrijving.
Gepubliceerd in Clubblad: november 2011 (editie 2011-2)

3-bewegingenmodel-1

 

 
   
© fischertechnikclub NL