Aangeleverd door: H. van Haaren
Modelinformatie: Het molentje bestaat uit een draaibare cylinder waarop gebeden geschreven staan.
De molentjes worden voortbewogen door water, wind of handmatig, waarbij elke omwenteling gebeden worden verondersteld uitgesproken te zijn. De kunststof as, as-vastzetschroef en slangetje moeten worden gezien als verlengstuk van de hand.
Gepubliceerd in Clubblad: november 2011 (editie 2011-2)

Tibetaanse_gebedsmolentjes
Tibetaanse_gebedsmolentjes

 

   
© fischertechnikclub NL