ImageDisk-Tevens verkrijgbaar 2012
ImageDisc™ nieuwsbrief
N.a.v. een eerste overlegronde over copyrights met fischerwerke Duitsland, is clublid Evert Hardendood genoodzaakt een aantal wijzigingen door te voeren van bestaande cd-roms die hij levert. Van een aantal cd-roms wordt zelfs de verkoop en/of productie tijdelijk stilgelegd, totdat er meer duidelijkheid is over bovengenoemde zaken.
Bijgaand een nieuwe folder waarin ook het één en ander vermeld is.

Disclaimer: Dit is een eigen productie van Evert Hardendood en géén uitgave namens of van de fischertechnikclub Nederland.

   
© fischertechnikclub NL