Aangeleverd door: Simon Sinn
Modelinformatie: Het Canadese lid van de fischertechnikclub, de heer Simon Sinn heeft ons voor dit nummer van het clubblad een ontwerp van een mobiele robot doen toekomen. Het is een zogenaamde reddingsrobot, die aangetrokken wordt door het noodsignaal (licht) van een verdwaalde of verongelukte reiziger in bijvoorbeeld een verlaten berggebied. Indien een wandelaar zich verwondt en niet verder kan in een canyon is natuurlijk een snelle redding noodzakelijk.
Op de volgende bladzijden vindt u een gedetailleerd ontwerp met mooie CAD-tekeningen en een ROBO Pro programma van deze robot.
Gepubliceerd in Clubblad: april 2013 (editie 2013-1)
Download ROBO Pro programma

Reddingsrobot-afbeelding_3