Aangeleverd door: Jack Steeghs
Modelinformatie: Uit de Pneumatic 3 bouwdoos bouwde Jack Steeghs met slechts enkele extra onderdelen een verbeterde versie van de tractor. Hierbij is: (1) het stuurwiel gestabiliseerd met een basissteen 15 met gat; (2) de aloude smoorklep uit de oude Pneumatic doos ingebouwd; (3) de cabine iets verbouwd met een stoel erbij en tenslotte (4) de ‘hydrauliek’ netjes ingebouwd. Het resultaat mag er zijn zoals hieronder te zien is.
Gepubliceerd in Clubblad: April 2014 (editie 2014-1)

Trekker met Voorlader Peumatic3 

 

 

   
© fischertechnikclub NL