Aangeleverd door: Heinz Jansen
Modelinformatie: In een vorig artikel, gepubliceerd in het clubblad nr. 2 van jaargang 2012, heeft Heinz Jansen de bouw van zijn staande slingerklok beschreven. Toen werd ook al reeds kort verwezen naar een ook door hem gebouwde koekoeksklok In dit artikel wordt dieper ingegaan op de technische details en uitvoering van deze koekoeksklok. Het is een mooi model waarvan we de opbouw hier zullen bespreken met daarbij als toegift een uitgebreide beschrijving van de technische verbeteringen en veranderingen die in de loop der tijd zijn uitgeprobeerd. Dit geeft een goed beeld van
de ontstaansgeschiedenis van een dergelijk groot model.
Gepubliceerd in Clubblad: November 2014-2

Koekoeksklok

 

 

 

   
© fischertechnikclub NL