Aangeleverd door: Peter Damen
Modelinformatie: Peter Damen bouwt al zeer lang fraaie en technisch hoogstaande modellen. Iedereen heeft zich op een clubdag wel eens verbaasd over wat hij allemaal maakt. De laatste jaren bouwt hij veel modellen met fischertechnik na, die hun oorsprong hebben bij het Festo Bionic Learning Network. Voorbeelden daarvan zijn de meeuw, de kwal), de pijl-staartrog en ook de libelle. Over de libelle gaat dit artikel. Het bevat een samenvatting van het oorspronkelijke mo-del bij Festo en een uitleg over hoe Peter dit model met fischertechnik heeft nagebouwd.
Gepubliceerd in Clubblad: April 2015-01
Documentatie bij Festo

http://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/248133/Festo_BionicOpter_de.pdf

http://www.festo.com/rep/de_corp/assets/pdf/GEO_Infografik_Roboterlibelle.pdf

Overige documentatie

https://youtu.be/OvUo6Us2geo

http://www.ftcommunity.de/categories.php?cat_id=2921

 

FT-Libelle 031

   
© fischertechnikclub NL