Aangeleverd door: Walther Eigeman
Modelinformatie: Walther Eigeman heeft zijn ballenbaan aangepast op een paar punten ten opzichte van het origineel. Ook heeft hij een 24 uurs schijf met 230V aandrijving gemaakt om zonnecellen zo gunstig mogelijk te benutten.
Gepubliceerd in Clubblad: April 2015-01

 

Ballenbaan1

 

 Zonneschijf 2

 

   
© fischertechnikclub NL