Aangeleverd door: Erik de Munck
Modelinformatie: Erik de Munck heeft een studie uitgevoerd om te bepalen of het mogelijk is de nieuwe rupsbanden (146 985) van de “Power Machines” doos te motoriseren. Als uitgangspunt heeft hij daarbij aangenomen dat de afmetingen van het onderstel met motoren overeen moeten komen met die van het ongemotoriseerde onderstel zoals dit in de handleiding van “Power Machines” staat beschreven. In dit voorliggende artikel kunt u een uitgebreid verslag van zijn experimenten lezen. 
Gepubliceerd in Clubblad: November 2015-02

 

Aandrijving met rupsbanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© fischertechnikclub NL