Terug naar Club-model: fischertechnik flipflops

 

Silberlingen zijn (complexe) elektronische schakelingen van fischertechnik uit de jaren 70.

Er kunnen geavanceerde besturingen voor modellen mee gemaakt worden.

De Silberlingen bevatten o.a. een (N)AND en een (N)OR-bouwsteen waarmee op een paar manieren een flipflop is te maken.

36479  De OR-NOR Silberling (36481)       
AND NAND De AND-NAND Silberling (36482)

 

Documentatie over Silberlingen is in onze blibilotheek te vinden onder Silberlingen.

Klik op onderstaande afbeeldingen om de documentatie direct te downloaden 

     

 

Met de (N)AND en (N)OR uit de Silberlingen reeks zijn twee varianten te maken:

  • SR-flipflop met overheersende set
  • SR-flipflop met overheersende reset

Theorie

Eerst een klein stukje theorie.

SR-flipflop met overheersende set

De gewenste situatie voor een SR-flipflop met overheersende  
set ziet er in een waarheidstabel als volgt uit:

Huidige
toestand
Volgende
toestand
Functie
S R Zn Zn+1
0 0 0 0 Verander
niet
0 0 1 1
0 1 0 0 Reset 
0 1 1 0
1 0 0 1

Set

1 0 1 1
1 1 0 1

Set

1 1 1 1

Dit is te vatten in de volgende formule: Zn+1 = S + !R . Zn  
Hierin is !R de inverse van R (dus 'niet R'), + een logische OR en . een logische AND.

Schematisch ziet dat er zo uit:

Hierin is:

o en R de inverse van R, dus 'niet R' 
≥1 een logische OR
& een logische AND

Schema formule 1 

 

Met de wetten van De Morgan is dit om te werken naar:

Zn+1 = S + !R . Zn = !(!S . !(!R . Zn))
Dit zijn nu 2 NAND's.

Schematisch ziet dat er zo uit:

Het rechtse schema wordt

meestal gebruikt.

Schema formule NAND NAND 
SR-flipflop met overheersende reset

De gewenste situatie voor een SR-flipflop met overheersende  
reset ziet er in een waarheidstabel als volgt uit:

Huidige
toestand
Volgende
toestand
Functie
S R Zn Zn+1
0 0 0 0 Verander
niet
0 0 1 1
0 1 0 0 Reset 
0 1 1 0
1 0 0 1

Set

1 0 1 1
1 1 0 0

Reset

1 1 1 0

Dit is te vatten in de volgende formule: Zn+1 = !R . (S + Zn)
Hierin is !R de inverse van R (dus 'niet R'), + een logische OR en . een logische AND.

Schematisch ziet dat er zo uit:

Hierin is:

o de inverse van R, dus 'niet R' 

≥1 een logische OR

& een logische AND

Schema formule 1 

 

Met de wetten van De Morgan is dit om te werken naar:

Zn+1 !R . (S + Zn) = !(R + !(S + Zn))
Dit zijn nu 2 NOR's.

Schematisch ziet dat er zo uit:

Het rechtse schema wordt

meestal gebruikt.

Schema formule NAND NAND 

Praktijk

SR-flipflop met overheersende set
 
SR reset

Overheersende set

met AND - OR

SR puls

Overheersende set

met NAND -NAND

SR-flipflop met overheersende reset
 
Toggle

Overheersende reset 

met AND -OR

J K

Overheersende reset

met NOR-NOR

 

Voorbeeld NOR NOR 

Voorbeeld SR-flipflop met overheersende reset van 2 NOR's

 

Terug naar Club-model: fischertechnik flipflops

 

 

 

   
© fischertechnikclub NL